Zorgbestuurder kiest voor de tweede keer voor Accezz!

Half juli heeft voorzitter Raad van Bestuur Guido van de Logt samen met het managementteam van Livio (VV&T) te Enschede voor Accezz gekozen. Guido van de Logt had in zijn functie als bestuurder van een andere zorgorganisatie ook al voor Accezz gekozen en heeft op basis van die ervaringen opnieuw de knoop doorgehakt. Een duidelijk bewijs van een tevreden klant!

Toenemende druk in de zorg

Livio is werkzaam op het terrein van zorg, wonen en gezondheid. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij klanten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Ook de uitleen van verpleegartikelen, voedingsvoorlichting en dieetadvisering behoren tot de kernactiviteiten van Livio. Net als andere organisaties in de zorg, ervaart Livio een toenemende druk op de financiƫle resultaten. Een druk die in de komende jaren alleen zal toenemen.

Financieel resultaat door te kijken naar proces

Als strategie om de financiƫle druk te verlagen, verbeteren Livio en Accezz samen de kwaliteit van zorg. Tegenstrijdig? Nee hoor. Klanten van Accezz weten dat door het accent op kwaliteit te leggen en de bestaande situatie goed in kaart te brengen, duidelijk wordt waar financieel verbeteringen aangebracht kunnen worden. Belangrijk uitgangspunt voor de in te zetten verbeteringen is het al het eerder gekozen concept van zelfregulering en zelfsturing.