Welkom in het verzorgingshuis van 2025!

“Geriatrische zorg is een evenwichtskunst in wonen, zorg en welzijn. Een ouder iemand is nooit alleen maar ziek. Er zijn meerdere zorgproblemen en levensvragen die op elkaar ingrijpen. Wij balanceren op een beweeglijk koord en Accezz reikt ons een balanceerstok aan en helpt ons met onze vakbekwaamheid,” aldus Evert Nijman, Regiomanager van de Treant Zorggroep over de samenwerking met Accezz.

Geen draadjesvlees, maar patat bakken met Ali B

Ik heb een gesprek met Evert over het verandertraject met Accezz in woonwijkcentrum Holdert te Emmen. Vanuit de gezellige drukte in het centrum, ben ik zo binnen bij het woonwijkcentrum. Ik mis de geur van draadjesvlees en meubelwas, die ik associeer met verzorgingshuizen. Nee, hier voel ik me zelfs op mijn gemak. Niet voor niets is Holdert van alle 2.900 verzorgingshuizen in Nederland uitgekozen als meest gastvrije. “Ons doel is cliënten zo min mogelijk zorgafhankelijk te maken zodat ze zo lang mogelijk hun autonomie en zelfstandigheid behouden. Een strategie hierbij is mensen van buiten naar binnen te krijgen. Diverse clubs en verenigingen waar cliënten én mensen van buiten lid van zijn, ontmoeten elkaar bij ons. Veel externen blijven hangen en geven zich op als vrijwilliger. Een waardevolle aanvulling op onze reguliere medewerkers. Ook beweegclubs faciliteren we, omdat fitte senioren met een rijk sociaal netwerk gelukkiger in het leven staan en bewezen minder zorg nodig hebben. Voor een andere locatie is het idee opgevat zzp’ers die in de buurt wonen te faciliteren met een atelier. Ook halen we regelmatig muziek binnen. Onlangs speelde een symfonieorkest hier in het atrium en toen met de opening van het nieuwe centrumplein Ali B optrad, stond hij iets later spontaan, samen met cliënten, patat te bakken bij ons in de keuken!”

Zorg in 2025

Als andere verzorgingshuizen willen weten hoe de zorg eruit ziet in 2025, kunnen ze het beste bij Holdert in Emmen kijken. “Met Accezz hebben we invulling gegeven aan een nieuwe manier van werken die bij ons past. Vanuit de driehoek cliënt, medewerker en Accezz hebben we gekeken hoe we zo goed mogelijk zorg op maat kunnen leveren en hebben we opnieuw het zorg-leef-plan opgesteld.

Aan de basis van het plan staat dat de cliënt tevreden is. Vanuit dit zorg-leef-plan is er een tiental wijkteams opgesteld met eigen wijkroutes. Door de routes en de zorg op maat verloopt het verlenen van zorg efficiënter. Sommige cliënten kunnen gerust zelf hun brood smeren, bijvoorbeeld. Niet alleen houden we hierdoor tijd en geld over om te besteden aan training en coaching van de medewerkers en iPads voor de wijkroutes. We investeren ook in andere zorgonderwerpen, ook wel business cases genoemd, die we behandelen volgens de Accezz-methode.

Valincidenten kosten geld

Voorbeelden van deze business cases bij Holdert zijn: bewegen, medicijnen, hygiëne, valincidenten, maar ook bedrijfskundige items zoals het terugdringen van verzuim en financiële aspecten. “Hierdoor wordt niet alleen de vakbekwaamheid groter van de medewerkers, maar ook het geldbewustzijn. En dit bewustzijn wordt omgezet in concrete acties. Tijdens de wijkroutes wordt met de iPad het thema valincidenten per cliënt bekeken, samen met diens familie. Hoe kunnen we de woon- en leefsituatie zo inrichten dat het risico kleiner wordt. Van te voren is door Accezz uitgerekend wat het reactief omgaan met valincidenten kost. Natuurlijk vallen cliënten nog steeds, maar op deze manier kost het ons minder geld en belangrijker nog; er is per valincident minder ernstig letsel.

Van verzorgingshuis naar woonwijkcentrum 

“De visie op zorg past zich aan op onze veranderende samenleving. Het idee van een zorgcentrum dat midden in de buurt staat, zorgt ervoor dat wij het woord ‘verzorgingshuis’ niet meer gebruiken. Zo is bewezen dat cliënten met cognitieve problemen, zoals Alzheimer, langer genieten van het leven wanneer ze anderen treffen in de woonvorm. Ouderen laten zich, logischerwijs, snel leiden door het systeem en de cultuur in een huis. Autonomie en grip houden op het eigen leven is fundamenteel voor een goede kwaliteit van leven,” zo besluit een inspirerend Regiomanager.