Startschot voor het Middin-Accezz implementatietraject ‘Steeds Beter’

Op 13 april jl. ondertekenden Sam Schoch, lid Raad van Bestuur Middin en Danny Suttorp, directeur Accezz International de overeenkomst als startschot voor het Middin-Accezz implementatietraject ‘Steeds Beter’.

Middin, een grote instelling voor gehandicaptenzorg in de provincie Zuid-Holland zet Accezz in voor een organisatiebreed traject na een succesvolle pilot in 2014.

Twee projectteams van Accezz en Middin slaan de handen ineen om structurele kwalitatieve, procesmatige en financiele verbeteringen binnen Middin te implementeren.