Reorganiseren? Procesingrepen…. , klaar. Of de Accezz-aanpak?

“Als ‘angry-young-man’ ging ik vroeger als eindverantwoordelijke van een reorganisatie nogal eens kort door de bocht; tempo omhoog, ingrijpen in de structuur en de processen, klaar. Maar dat leverde nauwelijks duurzame veranderingen op. Dat  triggerde mij enorm. Zaken liggen genuanceerder.

Wanneer je weet wat jouw mensen drijft en hierop aansluit, kun je ogenschijnlijk de meest stevige beslissingen nemen, maar komen mensen desondanks of eigenlijk dankzij deze beslissingen beter in hun kracht.” Otte-Pieter Banga’s passie voor zijn vak spat er van af wanneer hij vertelt. Je kunt niet anders dan worden meegezogen in zijn enthousiasme. Eén ontmoeting met Otte-Pieter en je weet het zeker: “Ik wil ook wel weten welke overtuigingen mij tegenhouden in mijn werk.” Vanaf september vorig jaar is Otte-Pieter Banga verantwoordelijk voor executive coaching en de executive programma’s bij elk gedragsveranderingstraject van Accezz International.

Kijken onder de motorkap van een team

“Accezz pakt het efficiënter werken op de vloer aan en heeft direct resultaat in het verhogen van kwaliteit in het werkproces met hetzelfde of vaak zelfs met minder personeel. “Met Otte-Pieter Banga zorgen we voor borging. Resultaten zijn blijvend,” aldus Martin van der Lee, directeur van Accezz International. Otte-Pieter vult aan. “Ik kijk vanuit de waarden die onder het waterpeil zitten, overtuigingen in het onderbewustzijn van teams, management en de raad van bestuur. Met onze werkmethode mede gebaseerd op ‘spiral dynamics’ (red. de meest succesvolle verandermethodologie van dit moment) analyseer ik middels een digitale test waar de kracht ligt van een team en haar individuen, maar ook waar de energie lekt. In de workshops gaan we hiermee verder. Mensen vinden het verhelderend en confronterend tegelijk wanneer ze hun krachten en hun blinde vlekken zo duidelijk in beeld gebracht krijgen. Letterlijk, want op de staafdiagrammen is precies te zien waarom bepaalde fouten soms al jaren gemaakt worden.” Of is het voorspelbaar dat als zo’n team er niet echt iets mee doet, die fouten terug zullen komen. De allergrootste winst van deze aanpak is dan ook de diepe zelfreflectieve gesprekken die de teams onderling met elkaar hebben. Een test is ook maar een test nietwaar. Het met elkaar die diepe dialoog voeren en dan tot scheidende inzichten en besluiten komen, dat is de echte winst. Dat is de basis onder duurzame verbeteringen.

Is teamreflectie een trend?

“Ja en nee tegelijk. Het woord trend impliceert dat iets van tijdelijke aard is en dit is meer. Ik zie binnen organisaties dat zelfreflectie op team – en individueel niveau steeds belangrijker wordt. Bedrijven beseffen dat het loont om te investeren in hun mensen. Ik zie in onze ‘executive coaching’ tests dat de waarde intuïtie belangrijker wordt en teams steeds hoger scoren op deze waarde. Zelfs zakelijke veranderorganisaties als McKinsey herkennen deze waarden in gedragsverandering en gaan Accezz achterna in deze aanpak.”

Reorganiseren is meer dan coaching alleen

“Met deze analyse is men er nog lang niet. Dan ontstaat het begin van bewustwording en is de eerste stap naar het zoeken van oplossingen op maat gemaakt,” zegt Otte-Pieter op zijn levendige en inspirerende manier. Banga is niet alleen een ‘excellent executive coach’. Hij kent het bijltje waar leiders in een reorganisatie en verandertraject mee moeten hakken. Otte-Pieter is dol op, eenvoudig gezegd, ‘het laten lopen van dingen die niet lopen’. Naast executive coaching van management zit hij ook vaak genoeg aan de andere kant, bijvoorbeeld als interim-directeur. “Ik weet waar mijn klanten van wakker liggen, want vorige week lag ik hier in mijn rol als interim-directeur ook nog wakker van. Ik ken de praktijk en hierin ligt, naast mijn aanpak, voor de klanten van Accezz zeker mijn meerwaarde.”

In de praktijk

Eén van de projecten waar Banga op dit moment het team en het Raad van Bestuur test en coacht, is een reorganisatietraject bij één van de grotere zorginstellingen. “Jarenlang was de onderliggende waarde ‘er is geld genoeg en kwaliteit van zorg staat voorop’,” legt hij uit, “maar tijden zijn veranderd door wetgeving en concurrentie. Er wordt meer verwacht dan kwaliteit, zoals bijvoorbeeld een scherpere planning, betere onderhandelingsvaardigheden met zorgkantoren over financiën, efficiënter werken. Je kunt nog zulke effectieve manieren van werken invoeren op de werkvloer, maar wanneer deze nieuwe vaardigheden niet onder de motorkap zitten van de besturingslaag dan blijft een organisatie risico lopen. Wanneer oude overtuigingen doorleven en er niet mensen aangetrokken worden die volgens deze nieuwe manier van denken opereren, zal van een duurzaam businessmodel nooit sprake zijn.

Van schuren wordt het mooier

Na een intensief traject bestaande uit een teamanalyse, diverse workshops met verschillende werkvormen op maat, één-op-één coaching en oplossingen in de samenstellingen van een directie of team, klopt ook het fundament waarop reorganisatie-oplossingen en verandertrajecten gebaseerd zijn. Iedereen weet dat een fundament ervoor zorgt dat elk gebouw een storm overleeft. Mijn werk is niets anders dan dat. En ja, soms schuurt dat in een team. Maar weet je, van schuren wordt iets mooier…