Zorgsector

Het management van Accezz heeft meer dan 14 jaar ervaring met verandertrajecten in de zorg. In deze specifieke sector met steeds grotere uitdagingen en krappere financiële kaders, heeft Accezz zich ontwikkeld tot dé partner en specialist in het realiseren van efficiënte zorg van hoge kwaliteit tegen lagere kosten.

Werkprocessen in de zorg

We zijn begonnen met het invoeren van gedragsverandering en efficiënt werken op ondersteunende en facilitaire afdelingen van ziekenhuizen. Al snel kwam de vraag of we binnen de primaire processen, op de verpleegafdelingen en medische diensten, een zelfde efficiencyslag zouden kunnen maken. Procesoptimalisatie, goed functionerende managementsystemen en kwaliteit zijn zeker ook op afdelingen met cliënten van belang.

Van ziekenhuizen naar verpleeghuizen, ouderen- en gehandicaptenzorg, thuiszorg en GGZ.

De volgende stap naar verpleeghuizen, ouderen- en gehandicaptenzorg, thuiszorg en GGZ was snel gemaakt. Ook daar kan de bedrijfsvoering zo worden ingericht, dat kwaliteit van zorg voor de cliënt gelijk blijft of verbetert tegen lagere kosten. De verbeterde werkprocessen in de zorg zijn allereerst op de patiënt, cliënt of bewoner gericht, waarbij de kwaliteit van zorg altijd centraal blijft staan. Met onze ‘bottom up’ aanpak, boeken wij met medewerkers en leidinggevenden resultaat en creëren draagvlak binnen de gehele organisatie. En door bewezen methoden van verankering zorgen wij dat het resultaat blijvend is.

Uitdagingen in de zorg

Financiële resultaten worden in de zorg een steeds grotere uitdaging. Steeds vaker wordt Accezz ingeschakeld voor gedragsverandering zowel op de werkvloer als in het management. Dat alles om te bezuinigen, te fuseren, extra inkomsten of meer kwaliteit te genereren. Maar ook om een oplossing te bieden voor prijsdruk, dalende opbrengsten, leegstand, ‘outsourcing’, veranderend zorgaanbod, kleinschalig wonen en meer. Vanzelfsprekend rekening houdend met de ontwikkelingen, initiatieven en beleid van de individuele zorginstellingen zoals zelforganiserende teams, e-Health, ambulantisering, meer mantelzorg, langer thuis wonen en dergelijke. Dus, kortom voor alle uitdagingen van een sterk veranderend zorgstelsel.