Ons werk

In de analysefase kijken we gericht naar wat er veranderd kan worden, zodat er in uw team of op uw afdeling een betere kwaliteit van dienstverlening ontstaat. Ook kijken we naar het verbeterpotentieel van uw organisatie, zowel kwalitatief, operationeel als financieel. Daarna gaan we samen met uw mensen actie nemen om deze veranderingen te implementeren in de dagelijkse werkzaamheden.

Analyse

Na een intake en selectieproces van enkele dagen, voeren wij twee tot drie weken lang een gratis analyse uit. Waarom gratis? Omdat het onze verantwoordelijkheid is om onze klanten te overtuigen dat er een verbeterpotentieel is. Dat is onze investering in u! In de analysefase kijken we naar alle facetten van uw werkproces. We presenteren aan het eind een plan van aanpak met financieel verbeterpotentieel, ROI en een voorstel tot implementatie. We kijken gericht naar:
Operationele processen en gedragingen medewerkers
Financiële resultaten
Werkwijze van het management

Implementatie

Onze consultants zijn een aantal maanden dagelijks aanwezig in uw organisatie om er met uw mensen voor te zorgen dat verandering daadwerkelijk doorgevoerd wordt:
We analyseren en verbeteren systemen en processen.
We dragen onze kennis over aan medewerkers en management op elk niveau.
We houden de resultaten en effecten van de veranderingen wekelijks bij.
We ontwikkelen een rapportagesysteem op maat.
70% van uw investering is voor het einde al terugverdiend.
We zorgen gemiddeld voor een hoge Return on Investment (200 – 300% bij min. 150 fte).

Borging

Lange termijn resultaten! Alleen dan is ons werk succesvol geweest. Daarom blijven we betrokken na afronding van het traject:
Door een nulmeting en het rapportagesysteem op maat blijven ontwikkelingen structureel meetbaar.
Accezz biedt 4 halfjaarlijkse audits, inbegrepen in het traject.
Tijdens het traject leiden we een aantal van uw medewerkers op in onze methoden en technieken om na het traject de uitgezette koers in goede banen te blijven leiden.