Ocean Clean up – Het succesverhaal van de 20 jarige Boyan Slat

Veel mensen hebben nu toch wel iets van het succesverhaal van de 20 jarige Boyan Slat , de oprichter van The Ocean Cleanup, meegekregen. Hij heeft het afgelopen jaar veel media aandacht in binnen- en buitenland gekregen. Wat heeft zijn ambitie om de oceanen schoon te maken met Accezz te maken? Behoorlijk wat!

Boyan heeft een geweldig voorbeeld gezet voor het overbruggen van de vaak grote kloof tussen het maken van idealistische plannen en de implementatie van deze plannen. Wij weten als geen ander hoe moeilijk dat is. Vaak eindigen de mooiste plannen en projecten binnen organisaties als mislukt, doordat de slagkracht en omzetting van idealisme naar implementatie ontbreekt. Het is ‘een vak apart’.

Na een uitgebreide ‘feasibility study’ heeft Boyan met zijn team aangetoond dat de door hem ontwikkelde methode om de oceanen voor een groot deel van plastic afval te ontdoen, door gebruik te maken van de natuurlijke golfstromen en zonne-energie, echt werkt. Om deze ‘feasibility study’ te financieren werd een eerste crowd funding campagne opgezet. Het succes van deze study stelde Boyan in staat om met een tweede crowd funding campagne meer dan € 2 miljoen op te halen om een eerste prototype van de nieuwe technologie te bouwen en in gebruik te nemen.

Boyan heeft op een opmerkelijke wijze de daad bij het woord gevoegd. Het vereist toch veel moed en daadkracht om de allereerste kritieken op zijn methode te weerstaan door er niet op in te gaan maar zijn antwoorden uit te stellen tot aan het eind van de ‘feasibility study’. Dit betrof niet alleen (wetenschappelijke) kritieken maar ook uitnodigingen van talkshows en de schrijvende pers. Pas aan het eind van de eerste study is hij volledig in de spotlight gestapt.

Hulde voor Boyan die idealisme en techniek zo goed weet te combineren met slagkracht en ondernemerschap. Wilt u Boyan ook steunen? Kijk op www.oceancleanup.com