Accezz sponsort iPad-bibliotheek Middin

Middin start iPad-bibliotheek voor cliënten.

Mensen met een beperking raken vertrouwd met digitale middelen.

Middin start met een iPad-bibliotheek en leent 100 iPads uit aan cliënten. Cliënten van Middin krijgen zo de gelegenheid om zelf te ontdekken wat een tablet voor hen kan betekenen. Op woensdag 23 september was de feestelijke aftrap van het project, waarbij de Haagse Wethouder Zorg, Karsten Klein, de eerste iPad mocht uitreiken aan Ineke van de Zwan (foto). Zij kon gelijk via facetime een live-verbinding maken en haar broer bellen. Daarna was er een bijzonder muzikaal optreden door Daniël Bakelaar, cliënt bij Middin, die muziek maakt met behulp van de iPad.

Cliënten mogen de iPad een half jaar uitproberen. Daarna krijgen andere cliënten de kans om gebruik te maken van de iPad. Bij het gebruik krijgen cliënten ondersteuning van medewerkers van Middin en er is een Facebookgroep ingericht waar cliënten en medewerkers onderling ervaringen en tips kunnen uitwisselen.

Middin en de zorgsector ontwikkelen in rap tempo diverse technologische hulpmiddelen om de kansen om zelfstandig te functioneren te vergroten. Ze dragen bij aan de ondersteuning van de cliënt thuis, op school en op het werk.

De iPad Uitleenbibliotheek wordt mede mogelijk gemaakt met financiële middelen van het Haags Fonds voor Motorisch en Meervoudig Gehandicaptenen Accezz International.

 

Over Middin

Middin levert zorg en ondersteuning aan ruim 4000 mensen met een beperking in Zuid-Holland. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt.