Verrassende omslag bij GGZ-instelling: lagere kosten, meer tijd voor patiënt.

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland maakt een verandering door. Net als andere sectoren in de zorg, wordt ook van GGZ-instellingen verwacht dat ze efficiënt werken door beter met de financiële middelen om te gaan. Accezz ondersteunde een GGZ-instelling bij zo’n verandering, en door een gezamenlijke inspanning werd een verrassende omslag bereikt

Terwijl dag in dag uit de nodige zorg door artsen en psychologen geboden wordt, verwachten de overheid en de verzekeraars dat dit werk met minder geld wordt uitgevoerd. Rigoureus schrappen van arbeidsplaatsen is geen optie, want zonder zorgverleners kun je geen patiënten helpen. De GGZ instelling heeft voor de Accezz-aanpak gekozen om een veranderende werkwijze te implementeren waardoor de kosten dalen en de zorgverleners meer kunnen doen.

Want voor GGZ is de opdracht duidelijk: geesteszieke mensen beter maken. Deze patiënten komen via huisartsen en vanuit ziekenhuizen naar GGZ om hun psychische problemen aan te pakken. Soms komen mensen voor een spinnenfobie, soms voor levensbedreigende gedragingen. Genezen is vaak de doelstelling, maar soms gaat het juist meer om het leren omgaan met de problemen.

Tijdens het veranderingstraject met Accezz zijn twee cruciale verbeteringen aangebracht in de processen. In de eerste plaats zijn zogenaamde zorgpaden gedefinieerd. Daarin is verduidelijkt welke ziektebeelden met welke therapieën worden geholpen en welke financiële kaders hier bij horen. In de tweede plaats is een nieuw werkproces ontwikkeld en ingevoerd waardoor zorgverleners meer tijd hebben voor hun patiënten. Waar voorheen meer tijd van zorgverleners ging zitten in plannen en administratieve taken, zijn deze taken gedeeltelijk geschrapt en gedeeltelijk bij planners neergelegd. Hierdoor hebben de psychiaters en psychologen meer tijd beschikbaar voor gesprekken en therapieën met hun patiënten.

De combinatie van de twee veranderingen levert lagere kosten op voor de GGZ-instelling. Verrassend genoeg levert het ook voor patiënten belangrijke voordelen op. Enerzijds worden de wachtlijsten korter, waardoor patiënten sneller geholpen kunnen worden. Anderzijds is de doorlooptijd van de therapieën korter geworden, waardoor patiënten eerder hun therapie kunnen afronden. Een duidelijke win-win-situatie.