Gezonde zorg: duurzame kosten-batenbalans

“Eigenlijk hadden we al langer de behoefte aan een ‘efficiency’ slag, maar pas toen er sprake zou zijn van een acuut financieel tekort, hebben we Accezz International in 2014 ingeschakeld.”, aldus Conny Helder, voorzitter Raad van Bestuur Stichting Gezondheidszorg Eindhoven (SGE). “Het project Gezonde Zorg werd de kapstok, Accezz werd de stok achter de deur die we nodig hadden en fungeerde als versneller.”

Een duurzame kosten-batenbalans

“We waren al jaren aan het sturen hierop, maar in 2014 ging het ons te hard. Het klassieke dilemma van stijgende kosten en dalende opbrengsten was ook hier de boosdoener. De grote winst in ons proces lag niet alleen in het terugbrengen van kosten. Ook al bleek dat we over het algemeen met hetzelfde aantal mensen meer werk konden verzetten. Nee, de grote winst zat in hoe we konden sturen; zowel aan de kosten als aan de omzetkant.”, vertelt Conny Helder. SGE biedt haar patiënten, naast reguliere zorg door een groot aantal disciplines, zorgprogramma’s op maat. Bijvoorbeeld een programma voor kwetsbare ouderen, waar diverse zorgverleners de verbinding zoeken om de situatie voor de patiënt zo effectief mogelijk te verbeteren. Programma’s die niet alleen door zorgverzekeraars gewaardeerd worden, maar zeker ook door de patiënten van SGE. “Naast reguliere productiviteitsverbetering konden we deze zorgprogramma’s beter en sneller implementeren dan we zelf van tevoren dachten. Dat gaf veel ruimte want plannen maken kunnen we goed in de zorg, maar ze goed en effectief uitvoeren, daar konden we nog wat leren. Een echte ‘win-win’ op alle fronten.”

Meer tijd voor waar het écht om gaat!

Al ruim dertig jaar biedt SGE in tien gezondheidscentra eerstelijns gezondheidszorg aan. Diverse zorgverleners, van apotheker tot huisarts, van fysiotherapeut tot psycholoog werken samen onder één dak om de patiënt van de beste zorg te voorzien. Verdeeld over verschillende wijken in Eindhoven, biedt SGE zorg aan ruim 80.000 patiënten. Accezz is niet alleen ingeschakeld om een structureel financiële ruimte te realiseren, maar ook om te voldoen aan een al langer bestaande behoefte aan procesoptimalisatie onder meer volgens de lean-aanpak. “Als je als organisatie een groot financieel tekort weet af te wenden en weer tijd hebt om je ambities te realiseren, dan denk ik dat ik kan stellen dat het traject geslaagd is.”, zegt Conny. Ze haast zich om toe te voegen dat het nooit klaar is in de zorg, maar dat er met dit project wel een goed fundament gelegd is.

“Ik zie er best tegenop, maar ik vind het heel goed dat we dit gaan doen.” – huisarts SGE

“Deze reactie kreeg ik al in de beginfase van de implementatie in mijn inbox. Deze reactie geeft goed weer wat voor gevoel een traject met Accezz mensen geeft.

En voor mij als voorzitter Raad van Bestuur gold hetzelfde, hoor! Het is toch een sprong in het diepe en een aanpak die we in de eerstelijn niet zo gewend zijn. Gelukkig bracht ik veel ervaring met dit soort trajecten in de ziekenhuiszorg mee en wist ik tevoren de valkuilen te spotten. Het was hard werken voor de organisatie maar uiteindelijk heb je dan wel resultaat. De financiële optimalisatie hebben we bereikt. Sterker nog, wanneer we de werkwijze die Accezz heeft uitgezet verder uitrollen, kunnen we vast nog wel meer processen optimaliseren.

Maar wat mij nog het meest positief verrast heeft, is te zien hoe teams aan de slag konden met de ondersteuning van Accezz. Ze waren uitstekend in staat hun eigen problemen te benoemen en zelf oplossingen te realiseren. Ook de ‘heilige huisjes’ werden besproken. Al met al heeft het onze leidinggevenden, samen met de teams, veel inzicht gegeven.

Vreemde ogen dwingen…

“En vreemd vonden we ze in het begin wel een beetje, de mensen van Accezz. Consultants in strakke pakken… Maar toen we in de eerste fase de visie van Accezz zelf ervoeren en merkten dat ze tijdens de analyse direct al ruimte zichtbaar konden maken in ons proces, raakten we al snel aan elkaar gewend. “Dat het jasje en de stropdas uitgingen hielp daarbij; de mensen van Accezz wisten zich snel aan te passen aan onze eerstelijns cultuur.”, zegt Conny Helder met een knipoog.

Alles valt of staat met leiderschap

“Als je kelder onder water staat is dat niet prettig. En als je de kelder droog pompt en je nog steeds natte voeten houdt en aan het vechten bent tegen het water, dan zie je het effect nog niet. Tijdens de implementatie, wanneer je met je voeten midden in het water staat, was dit zeker het geval voor professionals, managers en medewerkers. Maar op een gegeven moment komen die droge voeten langzamerhand en zien mensen wat de voordelen zijn van zo’n verandertraject. Bij verandering moet je eerst door weerstand heen en dat was bij ons niet anders. Het is grappig om te zien dat sommige teams, zoals de fysiotherapeuten, weinig weerstand vertoonden en gewoon aan de slag gingen met de nieuwe werkstructuur en de gedragsverandering soepel door voerden. Er was een cruciale rol weggelegd voor onze leidinggevenden en discipline voorzitters, die gedurende het project vertrouwen moesten krijgen in de aanpak. We hebben ze dat ook laten scoren op de verandercurve en hebben open over de gevoelde weerstand gesproken. Maar ondanks of misschien wel dankzij de weerstand zijn zij als leidinggevenden en wij als organisatie gegroeid in dit project.”.