Geld uitgeven voor een veranderingstraject na reorganisatie?

Wanneer ruim 15% van je medewerkers vorig jaar al gedwongen ontslagen is, waarom dan nu nog een verandertraject beginnen? Is het nijpende probleem niet al opgelost? “Nee,” zegt Adriaan van der Sluijs, regionaal operations manager bij Accezz International, “dat is nog maar het begin.” Bij een nieuwe klant van Accezz International is een extreme bezuinigingsmaatregel vorig jaar doorgevoerd, maar stond het water begin dit jaar nog steeds aan de lippen. Was er in het verleden nog twijfel, nu is Accezz binnen een maand aangenomen om een verandertraject op de werkvloer in gang te zetten.

Waarom juist na een bezuiniging geld uitgeven?

“De noodzaak tot bezuiniging komt niet voor niets. De organisatie zit in alle denkbare formele financiële trajecten, waarbij ze scherp in de gaten gehouden wordt door bijvoorbeeld vakbonden en UWV. Het inzetten van uitzendkrachten is uit den boze. Ondertussen moet hetzelfde werk gedaan worden met minder mensen. En de zorgcliënt mag natuurlijk nauwelijks tot geen last hebben van dit soort bezuinigingen.” Om hetzelfde werk met minder mensen uit te voeren en om er voor te zorgen dat de organisatie zijn zorgtaken kan blijven doen onder nieuwe voorwaarden, is Van der Sluijs met een team van projectmedewerkers van zowel de klant als Accezz International in januari begonnen. “Er lijkt altijd een risico te schuilen in het investeren in verandering en actie. Maar wat kost het uiteindelijk wanneer deze verandering uitblijft…”

Hoe belangrijk is klanttevredenheid

“Teamleiders krijgen inzichtelijk wat niet effectief was in hun oude werk- én denkwijze. Daarmee is een eerste stap gezet. Deze organisatie was gewend de zorgcliënt te allen tijde voorop te stellen.

 

Logisch en een nobel streven, maar ondertussen werd deze focus ingehaald door nieuwe wetgeving en bijbehorende financiële beperkingen. Het aantal uren zorg dat men inzet moet worden teruggebracht. En ja, het liefst met zoveel mogelijk behoud van het hoge klanttevredenheidscijfer dat deze organisatie scoort,” zegt regionaal operations manager Van der Sluijs. Is dat mogelijk? “Zeker! Wij zorgen er altijd voor dat de cliënt ruim voldoende verzorgd wordt én dat de organisatie haar bestaansrecht behoudt, wat voor de cliënt sowieso het beste is. Verandering staat voor ons altijd gelijk aan verbetering voor alle betrokkenen. ”

Eén van de eye-openers

“Verandering en efficiënter werken zit ‘m vaak in kleine, logische dingen. Zo hielden alle medewerkers bij deze organisatie op hetzelfde moment pauze. Door per afdeling pauze te houden en de op geplande zorgvraag voor elkaar op te vangen, wordt tijd bespaard en wordt de cliënt met meer efficiency geholpen,” zegt Van der Sluijs, “Vaak zijn medewerkers zo gewend aan een werkproces, dat ogen van buiten écht zien hoe het beter kan gaan. En als het om het daadwerkelijk veranderen van dit soort gewoonten gaat, geldt zeker dat vreemde ogen dwingen.”

Het leukste volgens Adriaan

“Het is een prachtige uitdaging om, samen met de klant, in korte tijd de beoogde resultaten te behalen en te zien hoe iedereen in een moeilijke bezuinigingssituatie zo goed in beweging komt om toch de benodigde zorg te kunnen verlenen. Ook vind ik het altijd een compliment als we een project via een andere klant krijgen. Dat getuigt van tevredenheid over het resultaat van onze aanpak bij onze bestaande klanten wanneer zij als ambassadeurs voor ons optreden. Een goed teken!”