De zorg verandert: Cello begeleider Laura over aanpak Accezz

Cello is een klant van Accezz in zorg en dienstverlening aan mensen met een beperking tot wonen, werken en vrijetijdsbesteding in de regio ‘s-Hertogenbosch -Zaltbommel. De zorg verandert omdat Cello minder geld krijgt. Om ervoor te zorgen dat een goede ondersteuning toch mogelijk blijft, wordt bijvoorbeeld van medewerkers meer flexibiliteit gevraagd om ondersteuning vorm te geven, samen met het netwerk van de cliënt, met vrijwilligers of met andere partners in zorg en welzijn. Ook de manier waarop die ondersteuning plaatsvindt, wordt onderzocht, zodat verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Cello doet een proef en wordt hierbij geholpen door Accezz. Dit is een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in de verbetering van werkprocessen. Accezz kijkt naar de huidige werkwijze, stelt veranderingen voor en begeleidt medewerkers om de veranderingen door te voeren. Die proef loopt in de woning Bolakker 4 in Haaren. Begeleider Laura Schonlau vertelt erover.

Combinatie theorie en praktijk

“De proef startte met een paar bijeenkomsten”, vertelt Laura. “Die werden geleid door Louise Spijkers van Accezz en onze clustermanager Eugène Henst. We kregen uitleg met welk doel Accezz in de woning komt mee kijken. En welke stappen nodig zijn om dat doel te bereiken. De bijeenkomsten hadden zowel een theoretisch als praktisch karakter. De inhoud was goed te verbinden aan het leven van alledag op de woning waar ik werk. Een van de praktische opdrachten die we kregen, was zo snel mogelijk een puzzel te maken. De manier waarop we dit deden, gaf veel informatie over de rollen in het team, de knelpunten waar we mee te maken hebben en de tijd die we verloren door de manier waarop we de puzzel maakten. Verloren tijd werd daarna meteen verbonden aan ons werk. Samen hebben we gekeken naar de meest opvallende vormen van verloren tijd in ons team.”

Laura’s eigen uitdaging

“Zelf heb ik bijvoorbeeld moeite om te schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Als ik aan de computer werk, word ik vaak onderbroken omdat cliënten aandacht vragen. Het kost me dan veel tijd om de concentratie weer te vinden. Hoe maak je een juiste balans tussen wat de cliënt nodig heeft en de onderdelen die ook bij het werk horen?”

Vervolgstappen

“Daarna zijn Louise en Eugène op verschillende momenten bij ons komen observeren. Ze hebben vooral gelet op hoe wij onze tijd indelen. Ook vulden wij per cliënt een lijst in waarop alle dagelijkse activiteiten in het werk beschreven staan en hoeveel tijd we aan elke activiteit besteden. Deze lijsten en observaties zijn vertaald in een voorstel voor een  weekprogramma. Hierbij is rekening gehouden met het zo optimaal mogelijk inzetten van tijd. En ook is vanuit de zorgzwaartepakketten van cliënten bekeken wie waar recht op heeft. We zijn eind januari gestart met het testen van dit weekprogramma.”

Resultaat

“Het programma loopt natuurlijk pas net en wat de concrete resultaten zijn, kan ik nu nog niet vertellen. Persoonlijk zie ik nu al winst doordat als wij team, met de clustermanager en Accezz op één lijn zijn gekomen. Het is echt een gezamenlijk proces, waarin ruimte is voor persoonlijke uitdagingen en verbeteringen. De cliënt merkt nu nog niet veel van het proces dat wij doorlopen. In een latere fase verwacht ik dat er meer waardevolle tijd aan de directe zorg voor cliënten kan worden besteed. Daar werken we heel gericht naar toe.”