Stroomlijnen poliklinieken meerdere ziekenhuizen.

Begin juni is Accezz gestart met een verbetertraject in alle poliklinieken van een drietal samenwerkende ziekenhuizen. Deze poliklinieken vormen de poort voor de patiëntenzorg en daarmee voor de inkomsten van de ziekenhuizen. Ervan uitgaande dat ongeveer driekwart van de patiënten via de poliklinieken binnenkomt, faciliteren de ongeveer 250 FTE medisch secretaresses, doktersassistentes en andere ondersteuners ongeveer €200 miljoen aan omzet.

Achterliggende doelen zijn het maximaal synchroniseren en uitvoeren van de administratieve polikliniekprocessen om enerzijds de patiëntveiligheid te bevorderen en anderzijds de efficiency te verhogen. Herinrichting en herontwerp van deze processen is daarvoor noodzakelijk. Bijkomend doel is het vergroten van de personele uitwisseling en een flexibelere inzet van personeel.

Het komende half jaar zal Accezz, in samenwerking met een projectgroep en een speciale Task Force van de klant, in eerste instantie komen tot een generiek basisprocesmodel inclusief rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Er wordt daarbij ook rekening gehouden met de individuele karakteristieken van de poliklinieken. De onderliggende activiteiten worden bepaald en voorzien van een redelijke verwachting van tijd. Vervolgens worden volumes op basis van historie ingeschat, benodigde capaciteit en aansturing bepaald en roosters en planning onder handen genomen.

Vanzelfsprekend wordt alles geïmplementeerd en geborgd binnen de organisatie. Na de implementatie zorgt Accezz nog geruime tijd voor coaching en één op één begeleiding.

Financieel verwacht Accezz in dit traject een uitstekende Return on Investment (ruim boven de 300%) voor de klant te creëren.